ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลานคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180168
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  180168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลานคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlanca
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านลานคา
ตำบล :
  ดอนตูม
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-993241-3
โทรสาร :
  034993242
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลานคา


นางศิวิไล ทีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน