ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลำพญา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180181
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  180181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลำพญา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlampaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านลำพญา
ตำบล :
  ลำพญา
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034967024
โทรสาร :
  034967024
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2469
อีเมล์ :
  watlampaya_sch@thaimail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลำพญา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 17:26:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลำพญา


นายสมมารถ ศิริสมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน