ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180182
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  180182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุขวัฒนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsukawatnaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบางระกำ
ตำบล :
  บางระกำ
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-310258
โทรสาร :
  034-310258
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  watsukawatnaram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางระกำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุขวัฒนารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน