ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180183
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  180183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเวฬุวนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwayruwanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเวฬุวนาราม
ตำบล :
  ลำพญา
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-900006
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2481
อีเมล์ :
  Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพญา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:09:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม


นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน