ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180186
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020045
รหัส Obec 6 หลัก :
  180186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนราภิรมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannarapirom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนราภิรมย์
ตำบล :
  นราภิรมย์
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-967022
โทรสาร :
  034-967022
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  bannarapirom.991@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นราภิรมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:15:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนราภิรมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน