ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตลาดเกาะแรต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180191
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  180191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตลาดเกาะแรต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  taladkohrat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านตลาดเกาะแรต
ตำบล :
  บางปลา
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-995074
โทรสาร :
  034-995074
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ตุลาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  taladkorat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตลาดเกาะแรต


นายสุทัศน์ ผู้ฉุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเกาะแรต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2