ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180204
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  180204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางไทร
ตำบล :
  ไทรงาม
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-992042
โทรสาร :
  034-992042
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2465
อีเมล์ :
  watphoschool2010@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:15:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์


นายไพรัช ปรีสำเนียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน