ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180223
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  180223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATDONWAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนหวาย
ตำบล :
  บางกระทึก
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73210
โทรศัพท์ :
  034-393659
โทรสาร :
  034288068
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  doctor_ood@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกระทึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:29:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)


นายวีระ พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน