ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180225
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020117
รหัส Obec 6 หลัก :
  180225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหอมเกร็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhomkred school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางพิกุล
ตำบล :
  หอมเกร็ด
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  0625491635
โทรสาร :
  034393084
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มีนาคม 2481
อีเมล์ :
  banhomked@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หอมเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:28:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด


นายเจน เกิดโพชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน