ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180228
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  180228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangtoey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคอราง
ตำบล :
  บางเตย
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-109829
โทรสาร :
  034-109829
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  baanbangtoey.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:33:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางเตย


นางวีนา แก้วอนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน