ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางประแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180238
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  180238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางประแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangpradang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบางประแดง
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034979432
โทรสาร :
  034979432
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  bangpradang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:31:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางประแดง


นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางประแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน