ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180242
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  180242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเกตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongkate
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดงเกตุ
ตำบล :
  สามพราน
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-385312
โทรสาร :
  034385312
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2499
อีเมล์ :
  dongkate1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าจีนก้าวหน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามพราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเกตุ


นางโสภา มีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเกตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน