ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180243
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  180243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSANPHET
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคลองสรรเพชญ
ตำบล :
  ยายชา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-311091
โทรสาร :
  034311091
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2445
อีเมล์ :
  watsanphet@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยายชา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:27:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )


นางบุหงา วิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน