ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180244
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  180244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเดชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdachanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านใต้วัด
ตำบล :
  ยายชา
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-321970
โทรสาร :
  034-321970
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2465
อีเมล์ :
  dechar.dechar919@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ยายชา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 21:54:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์


นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน