ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180246
รหัส Smis 8 หลัก :
  73020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  180246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหอมเกร็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathomkred
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านต้นไทร
ตำบล :
  หอมเกร็ด
อำเภอ :
  สามพราน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73110
โทรศัพท์ :
  034-321772
โทรสาร :
  034-321772
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/06/2462
อีเมล์ :
  wathomkred@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หอมเกร็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:40:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด


นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน