ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชินีบูรณะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180259
รหัส Smis 8 หลัก :
  73012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  180259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชินีบูรณะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rachineeburana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน-
ตำบล :
  พระปฐมเจดีย์
อำเภอ :
  เมืองนครปฐม
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73000
โทรศัพท์ :
  034-254168 , 034-258345
โทรสาร :
  034258456
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิ.ย. 2460
อีเมล์ :
  information@rn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครปฐม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  105 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชินีบูรณะ


ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2