ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180269
รหัส Smis 8 หลัก :
  73022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  180269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ngiurai Boonmee Rangsarit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านงิ้วราย
ตำบล :
  งิ้วราย
อำเภอ :
  นครชัยศรี
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73120
โทรศัพท์ :
  034-109810
โทรสาร :
  034109811
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤศจิกายน 2503
อีเมล์ :
  shoolngbr@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิ้วราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์


นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน