ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 1 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางเลนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1073180278
รหัส Smis 8 หลัก :
  73022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  180278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางเลนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banglen wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน-
ตำบล :
  บางเลน
อำเภอ :
  บางเลน
จังหวัด :
  นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :
  73130
โทรศัพท์ :
  034-391983
โทรสาร :
  034391983
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2502
อีเมล์ :
  banglane@banglane.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเลน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:59:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางเลนวิทยา


นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน