ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590114
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  590114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พันท้ายนรสิงห์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phanthainorasinghwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน58
ตำบล :
  โคกขาม
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034869664
โทรสาร :
  034869664
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2522
อีเมล์ :
  pantai2523@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกขาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  103 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05:16:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา


นายอุดม สมพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน