ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1074590115
รหัส Smis 8 หลัก :
  74012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  590115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมุทรสาครวุฒิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samuthsakhonwuthichai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน144/1
ตำบล :
  บ้านเกาะ
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :
  สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :
  74000
โทรศัพท์ :
  034468043
โทรสาร :
  034-46885
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มกราคม 2525
อีเมล์ :
  WTC2525@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:51:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย


ว่าที่พ.ต.กิตติธัช แสนภูวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน