ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท้ายหาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580098
รหัส Smis 8 หลัก :
  75012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  580098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท้ายหาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thaihaad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน
ตำบล :
  ท้ายหาด
อำเภอ :
  เมืองสมุทรสงคราม
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75000
โทรศัพท์ :
  0 3476 7250
โทรสาร :
  0 3471 2243
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  thaihaad@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายหาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 19:26:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท้ายหาด


นางวิไล ออกกิจวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน