ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสกลวิสุทธิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580099
รหัส Smis 8 หลัก :
  75012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  580099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สกลวิสุทธิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sakolwisuth
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวัดกลางเหนือ
ตำบล :
  บางกุ้ง
อำเภอ :
  บางคนที
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75120
โทรศัพท์ :
  0 3470 2829
โทรสาร :
  034702830
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พ.ย. 2458
อีเมล์ :
  skolwisuth@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:27:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสกลวิสุทธิ


นายวชิระ อาจเอื้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน