ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580102
รหัส Smis 8 หลัก :
  75012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  580102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangkapom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านชุมชนบางกะพ้อม1
ตำบล :
  อัมพวา
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 3475 1072
โทรสาร :
  034751072
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กรกฎาคม 2500
อีเมล์ :
  watbangkapom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลอัมพวา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:51:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)


นางสาวทัศนา จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน