ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1075580104
รหัส Smis 8 หลัก :
  75012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  580104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Amnauywit Scool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน0
ตำบล :
  วัดประดู่
อำเภอ :
  อัมพวา
จังหวัด :
  สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ :
  75110
โทรศัพท์ :
  0 3473 5326
โทรสาร :
  034735326
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2536
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยมศึกษาสมุทรสงคราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:09:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน