ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370198
รหัส Smis 8 หลัก :
  76010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  370198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางแก้ว
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  บ้านแหลม
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76110
โทรศัพท์ :
  032-405020
โทรสาร :
  032-405019
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มกราคม 2465
อีเมล์ :
  banbangkaew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบางแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:18:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)


นางวรรณา บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน