ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านโง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370237
รหัส Smis 8 หลัก :
  76020132
รหัส Obec 6 หลัก :
  370237
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่านโง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Danngo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านด่านโง
ตำบล :
  ห้วยแม่เพรียง
อำเภอ :
  แก่งกระจาน
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76170
โทรศัพท์ :
  0-3246-0108
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สองพี่น้องห้วยแม่เพรียงป่าเด็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยแม่เพรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:29:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่านโงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านโง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน