ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370247
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  370247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prommanusorn Phetchaburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน278
ตำบล :
  คลองกระแชง
อำเภอ :
  เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76000
โทรศัพท์ :
  032425070
โทรสาร :
  032425809
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2454
อีเมล์ :
  academic@promma.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพชรบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 12:57:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี


นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน