ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370248
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  370248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Benchamatheputhit phetchaburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  คลองกระแชง
อำเภอ :
  เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76000
โทรศัพท์ :
  032-425052
โทรสาร :
  032-400804
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  benchama@bmp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เพชรบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มีนาคม 2559 เวลา 08:21:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน