ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370250
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  370250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watjuntrawart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน10 /1 ถนนบริพัตร
ตำบล :
  ท่าราบ
อำเภอ :
  เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76000
โทรศัพท์ :
  032-425383
โทรสาร :
  032423668
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  juntra@js.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มฤคทายวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเพชรบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09:20:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)


นายอรุณ สรรพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน