ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนยางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370252
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  370252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนยางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donyanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองนางจีน
ตำบล :
  ดอนยาง
อำเภอ :
  เมืองเพชรบุรี
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76
โทรศัพท์ :
  032-497100
โทรสาร :
  032497101
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/02/2528
อีเมล์ :
  donyangwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รามราช นิเวศน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 13:01:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนยางวิทยา


นายวสันต์ บรรลือทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยางวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน