ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370254
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  370254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โยธินบูรณะ เพชรบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Yothinburana phetchaburi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านlสระพัง
ตำบล :
  สระพัง
อำเภอ :
  เขาย้อย
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76140
โทรศัพท์ :
  032-562305
โทรสาร :
  032-561289
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ตุลาคม 2524
อีเมล์ :
  yothinphet.net@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาย้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2563 เวลา 10:46:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี


นางอุษา กองธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน