ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370256
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  370256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Cha-am khunying Nuangburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน388 ถ.เพชรเกษม
ตำบล :
  ชะอำ
อำเภอ :
  ชะอำ
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76120
โทรศัพท์ :
  0-3247-2072
โทรสาร :
  032472072
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 มีนาคม 2508
อีเมล์ :
  nuangburi@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ราชนิเวศมฤคทายวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะอำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10:34:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี


นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน