ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370257
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  370257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โตนดหลวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thanodluang wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโตนดหลวง
ตำบล :
  บางเก่า
อำเภอ :
  ชะอำ
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76120
โทรศัพท์ :
  032503212
โทรสาร :
  032503212
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  Thanodlauang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2560 เวลา 06:41:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา


นางกชพร มั่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน