ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 30 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370264
รหัส Smis 8 หลัก :
  76022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  370264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองชุมแสงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongchumsengvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองชุมแสง
ตำบล :
  ท่าไม้รวก
อำเภอ :
  ท่ายาง
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76130
โทรศัพท์ :
  0-32772333
โทรสาร :
  032772334
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  nswphet@hottmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ส่งเสริมการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าไม้รวก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2559 เวลา 10:10:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา


นายสุชาติ ทองสมนึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน