ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370266
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  370266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแหลมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLEANWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านแหลม
อำเภอ :
  บ้านแหลม
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76110
โทรศัพท์ :
  032481141
โทรสาร :
  032450514
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/06/2501
อีเมล์ :
  info@blw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแหลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:31:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา


นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน