ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1076370267
รหัส Smis 8 หลัก :
  76012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  370267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วชิรธรรมโศภิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wachirathamsopit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปากคลอง
ตำบล :
  บางครก
อำเภอ :
  บ้านแหลม
จังหวัด :
  เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  76110
โทรศัพท์ :
  032-481141
โทรสาร :
  032409082
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  wachira2520@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 15:03:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวชิรธรรมโศภิตผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน