ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280005
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  280005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอกช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokchang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคอกช้าง
ตำบล :
  บ่อนอก
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77210
โทรศัพท์ :
  0818803314
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/09/2499
อีเมล์ :
  piyakul2210@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ่อนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 20:58:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอกช้าง


นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2