ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280198
รหัส Smis 8 หลัก :
  77010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  280198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มูลนิธิศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mulnithisuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองจันทร์หอม
ตำบล :
  ช้างแรก
อำเภอ :
  บางสะพานน้อย
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77170
โทรศัพท์ :
  032558020
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/07/2514
อีเมล์ :
  nutty_perfect7421@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ช้างแรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  94 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10:51:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมูลนิธิศึกษา


นางกอบกุล การางวัล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2