ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280239
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  280239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประจวบวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachuabwittayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านเลขที่304 ถนนสละชีพ
ตำบล :
  ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอ :
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77000
โทรศัพท์ :
  032611103
โทรสาร :
  032603576
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2457
อีเมล์ :
  prachuapwittayalai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  17 โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประจวบคีรีขันธ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13:35:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย


นายบุญชัย อังสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน