ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธงชัยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280247
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  280247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธงชัยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thongchaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองกระโดน
ตำบล :
  ธงชัย
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  032816253
โทรสาร :
  032816253
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  thongchai.pkn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธงชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  260 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธงชัยวิทยา


นายมานะ สบายใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2