ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280248
รหัส Smis 8 หลัก :
  77012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  280248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชัยเกษมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaikasemwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน33
ตำบล :
  ชัยเกษม
อำเภอ :
  บางสะพาน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77190
โทรศัพท์ :
  0864786523
โทรสาร :
  032816025
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  Chaikasem@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สพฐ.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  320 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา


นายสุชาติ หูทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน