ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280252
รหัส Smis 8 หลัก :
  77022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  280252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากน้ำปราณวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAKNAMPRANWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน590
ตำบล :
  ปากน้ำปราณ
อำเภอ :
  ปราณบุรี
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77220
โทรศัพท์ :
  032631270
โทรสาร :
  032631832
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/06/2519
อีเมล์ :
   paknampranwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากน้ำปราณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2561 เวลา 10:53:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา


นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน