ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1077280255
รหัส Smis 8 หลัก :
  77022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  280255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หัวหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ้็HUAHIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน184
ตำบล :
  หัวหิน
อำเภอ :
  หัวหิน
จังหวัด :
  ประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ :
  77110
โทรศัพท์ :
  0-3251-1127
โทรสาร :
  032 512 128
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวหิน?
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 15:35:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหัวหิน


นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2