ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปริก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210096
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  210096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยปริก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAIPRIG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านห้วยปริก
ตำบล :
  ห้วยปริก
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-350655
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาารศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยปริก


นายสุภาพ ริยาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปริก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน