ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210100
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  210100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกมะขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankokmakam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกมะขาม
ตำบล :
  นาเขลียง
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-520505
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2483
อีเมล์ :
  wilailukjul6@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเขลียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13:45:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม


นายดุสิต จันทร์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน