ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210102
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  210102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคลองสาย
ตำบล :
  ห้วยปริก
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-450020
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กาารศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11:35:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน