ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210107
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  210107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลายคลองเพรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banplaiklongpreng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปลายคลองเพรง
ตำบล :
  ไสหร้า
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80150
โทรศัพท์ :
  0986898893
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  playklongpreng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไสหร้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 18:36:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง


นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน