ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฉวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210108
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  210108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฉวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHAWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านฉวาง
ตำบล :
  ฉวาง
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80150
โทรศัพท์ :
  075-481418
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  chawang_2542@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลฉวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.05 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12:57:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฉวาง


นางสุพร วิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน