ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกหาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210111
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  210111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกหาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkokhad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกหาด
ตำบล :
  ไสหร้า
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80150
โทรศัพท์ :
  075-419122
โทรสาร :
  075419122
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  watkokhad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไสหร้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 13:18:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกหาด


นางวัลลภา วิเศษวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2