ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210115
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  210115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAKNAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคลองหลุน
ตำบล :
  ฉวาง
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80150
โทรศัพท์ :
  075-481416,064-9159775
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มีนาคม 2491
อีเมล์ :
  banpaknam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 6 ฉวาง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากน้ำ


นายธีระพงศ์ รอดอุปการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน